Новини Сдружение

13.09.2021

Сдружение “С идея за бъдещето-спорт, образование, култура” придоби Акредитация по програма “Еразъм+”

Сдрружение “С идея за бъдещето – спорт, образование, култура” придоби акредитация по Програма „Еразъм+“ в сектор „Професионално образование и обучение“. Предоставянето на акредитация по програмата потвърждава, […]
26.08.2021

Приключи реализирането на проект „Заедно в Италия – успешни практики в биологичното земеделие и селския туризъм“с № 2019-1-BG01-KA102-061464, финансиран по Програма „Еразъм +“

Успешно приключи реализирането на проект „Заедно в Италия – успешни практики в биоземеделието и селския туризъм “ с № 2019-1-BG01-KA102-061289, финансиран по Програма „Еразъм +“. Проект […]
16.11.2020

Стипендия “СОНЯ ТЕРЗИЙСКА” ще се проведе за пета поредна година

Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура” обявява за пета поредна година конкурс за стипендия „СОНЯ ТЕРЗИЙСКА” за ученици от област Благоевград с постижения […]
10.01.2020

Димитър Кузманов е носител на стипендия “СОНЯ ТЕРЗИЙСКА” за 2019 година

За четвърти път се проведе конкурс за стипендия “Соня Терзийска” за ученици с постижения в сферата на биологията и екологията от област Благоевград. Победител стана Валентин […]