05.01.2023

„Erasmus+“ №2022-1-BG01-KA121-VET-000059383

Акредитиран проект по програма Еразъм+, Ключова дейност 1, сектор „Професионално образование и обучение“, „Образователна мобилност на граждани“ с договор № 2022-1-BG01-KA121-VET-000059383 се изпълнява в периода от […]
28.11.2022

Консорциум проведе финални срещи за споделяне и популяризиране на резултатите от акредитирания проект

В рамките на акредитирания проект по програмата „Еразъм+“ № 2021-1-BG01-KA121-VET 000009151, КД1, сектор „ПОО“, консорциумът за мобилност с участници : координатор Сдружение „С идея за бъдещето – […]
21.10.2022

The second mobility under Erasmus+ project „Innovative practical teaching“ has started

The second group of students from the Republic of Serbia from Biotehnoloska skola „Sumatovac“ – Aleksinac arrived in sunday for educational mobility in Sandanski under Erasmus+, […]
21.10.2022

Вътрешно отчитане на резултатите по проекта в областта на професионалното образование и обучение №2021-1-BG01-KA121-VET-000009151

На 15.10.2022 година, проектният екип на акредитирания проект по програма „Еразъм“, КД1, сектор ПОО с №2021-1-BG01-KA121-VET-000009151, проведе оценка и вътрешно отчитане на резултатите от проекта. На […]