23.06.2022

6 учители заминават за Германия за курс по проект № 2021-1-BG01-KA121-VET-000009151

Общо шестима учители от професионалните гимназии членове на консорциума за мобилност по акредитирания проект по програма „Еразъм+“ № 2021-1-BG01-KA121-VET-000009151, заминават за Германия за участие в обучителен […]
25.05.2022

Project „Innovative practical teaching“ Erasmus+

За поредна година IVEM LIFE е проектен партньор на проект по програма Еразъм+, Ключова дейност 1, Образователна мобилност на граждани, сектор ПОО. Изпращаща организация е Biotehnoloska […]
25.05.2022

Успешно завършиха образователните мобилности по проект № 2021-1-BG01-KA121-VET-000009151 в областта на професионалното образование и обучение

Успешно завършиха две от основните дейности по акредитирания проект № 2021-1-BG01-KA121-VET-000009151, в областта на професионалното образование и обучение по програма Еразъм+. Общо 30 ученици от професионалните […]
01.02.2022

Erasmus+: 2021-1-BG01-KA121-VET-000009151

Проект по програма Еразъм+, в областта на професионалното образование и обучение № 2021-1-BG01-KA121-VET-000009151 се изпълнява в периода от 01.09.2021 г. до 30.11.2022 г. от НАЦИОНАЛЕН КОНСОРЦИУМ: […]