Стипендия „СОНЯ ТЕРЗИЙСКА“ ще се проведе за шеста поредна година

Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура“ придоби акредитация по програма „Еразъм+“
22.11.2021
Erasmus+: 2021-1-BG01-KA121-VET-000009151
01.02.2022
Покажи всички

Стипендия „СОНЯ ТЕРЗИЙСКА“ ще се проведе за шеста поредна година

Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура” обявява за шеста поредна година конкурс за стипендия „СОНЯ ТЕРЗИЙСКА” за ученици от област Благоевград с постижения в областта на биологията, химията и екологията.
Стипендията е в размер на 500 лв. – по 50 лв за десетте учебни месеца.
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания :
– да са ученици от VII до XII клас;
– отличен успех за учебната 2020/2021;
– участие в извънкласни форми в областта на биологията, химията и опазване на околната среда;
– завоювани призови места от областни, национални и международни олимпиади и конкурси в областта на биологията, химията и екологията.
До 10.12.2021 година кандидатите изпращат по пощата мотивационно писмо за участие в конкурса, адресирано до Председателя на УС на Сдружение „ С идея за бъдещето- спорт, образование, култура”, както и служебна бележка от училището за успеха от учебната 2020/2021 година. От 11.12.2021 г. до 15.12.2021 година конкурсната комисия ще оцени кандидатите и ще направи класиране.

Досегашните носители на стипендия „Соня Терзийска“ са :

2016 година – Мария Илиева

2017 година – Димитър Итев

2018 година – Полина Фотева

2019 година – Валентин Кузманов

2020 година – Валентин Добрев