Стипендия „СОНЯ ТЕРЗИЙСКА“ ще се проведе за шеста поредна година
22.11.2021
Project „Innovative practical teaching“ Erasmus+
25.05.2022
Покажи всички

Erasmus+: 2021-1-BG01-KA121-VET-000009151

Проект по програма Еразъм+, в областта на професионалното образование и обучение № 2021-1-BG01-KA121-VET-000009151 се изпълнява в периода от 01.09.2021 г. до 30.11.2022 г. от НАЦИОНАЛЕН КОНСОРЦИУМ: координатор Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура“ Сандански, ПГ по МСС – Разлог, ПГССХТ – Шумен, ПГСС „Сергей Румянцев“ гр.Луковит и партньрски организации – Serindform Srl – Agenzia Formativa, Маса, Тоскана, Италия и FUU-Sachsen.international,Кемниц, Германия.

Проектът предвижда няколко етапа :

1. Създаване на екип за управление на проекта

2. Дейности по организация и информиране

3. Дейности за подбор на участници :

Краткосрочна учебна мобилност на обучаващи се в ПОО :

– 30 ученика от специалности в областта на селското стопанство и селския туризъм от училищата членове на консорциума

– 4 придружаващи учители

Обучителен курс :

– 6 учители – по двама от училищата членове на консорциума

4. Провеждане на предварителна подготовка

5. Осъществяване на подготвителна визита на ръководителите на организациите в консорциума

6. Провеждане на краткосрочните учебни мобилности – приемаща организация : Serindform Srl, Италия

7. Провеждане на обучителен курс за учители – приемаща организация – FUU-Sachsen, Германия

8. Оценка и въздействие на проекта

9. Разпространение на резултатите 

10.Изготвяне на краен отчет

Цели на проекта : 

– Подобряване и надграждане на практическите умения и компетентности на участниците чрез интернационализация и по-големи възможности за мобилност;

– Внедряване и използване на съвременни ИКТ средства в учебните програми по професионална подготовка;

– Подпомагане на професионалното развитие на учителите чрез усвояване на европейски стандарти в ПОО и привличане на млади специалисти;

– Издигане имиджа и повишаване на атрактивността на организациите от консорциума.

Организациите в проекта, осъществяващи дейностите за мобилност се придържат към насоките и спазват Erasmus quality standards.