Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура”

Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура” е НПО с общественополезна дейност със седалище гр.Сандански. Сдружението е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в края на 2015г.
Нашите дейности целят създаване на благоприятна среда за творческо и професионално развитие на младежите както в нашия град, така и в цялата страна. Работим по проекти и инициативи,свързани с образование, продължаващо обучение, дейности за свободното време, активно гражданство и социално включване.

Дейности и цели

Основните дейности и цели на Сдружението са :

 • Да подпомага развитието на масовия спорт и физическата култура на местно и регионално ниво.
 • Да спомага на интересите и потребностите на младите хора в областта на образованието, спорта и културата.
 • Да работи за създаването на благоприятна среда за подрастващи и възрастни .
 • Да повишава квалификацията на кадри в областта на образованието,спорта и културата .
 • Да подпомага личната реализация и изява на младите хора, социалната интеграция на младежи в неравностойно
 • Да съдейства за утвърждаването на добрите практики в областта на гражданското общество,културата образованието,спорта и физическата култура.
 • Да популяризира и реализира образователни,спортни и културни инициативи.
 • Да насърчава сътрудничеството с български и чуждестранни организации с цел обмяна на добри практики в областта на образованието, културата, спорта, социалната и професионална реализация на младежите.
 • Да подпомага дейности,свързани с изграждане на по-добра среда на живот за младите хора.

Новини

13.09.2021

Сдружение “С идея за бъдещето-спорт, образование, култура” придоби Акредитация по програма “Еразъм+”

Сдрружение “С идея за бъдещето – спорт, образование, култура” придоби акредитация по Програма „Еразъм+“ в сектор „Професионално образование и обучение“. Предоставянето на акредитация по програмата потвърждава, […]
26.08.2021

Приключи реализирането на проект „Заедно в Италия – успешни практики в биологичното земеделие и селския туризъм“с № 2019-1-BG01-KA102-061464, финансиран по Програма „Еразъм +“

Успешно приключи реализирането на проект „Заедно в Италия – успешни практики в биоземеделието и селския туризъм “ с № 2019-1-BG01-KA102-061289, финансиран по Програма „Еразъм +“. Проект […]
16.11.2020

Стипендия “СОНЯ ТЕРЗИЙСКА” ще се проведе за пета поредна година

Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура” обявява за пета поредна година конкурс за стипендия „СОНЯ ТЕРЗИЙСКА” за ученици от област Благоевград с постижения […]

Проекти

"Еразъм +" Проект „Иновативни практики в биологичното земеделие и селския туризъм – с идея за бъдещето”

Сдружение "С идея за бъдещето - спорт, образование, култура" гр.Сандански реализира първия си проект по програма "Еразъм+" КД1, сектор "ПОО". Проект "Иновативни практики в биологичното земеделие и селския туризъм - с идея за бъдещето" № 2017-1-BG01-KA102-035766 се реализира между Консорциум „С идея за бъдещето“, в който координатор бе Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура” гр. Сандански и членовете ПГСС „Сергей Румянцев“ гр.Луковит, ПГ по МСС гр. Разлог и ПГССХТ гр.Шумен , а партньорска организация бе SERINDFORM SRL - образователен център за професионално обучение от Маса, регион Тоскана, Италия.
Виж още
cof

"Еразъм +" Проект „Под небето на Тоскана - иновативни практики в биологичното земеделие и селския туризъм”

Сдружение "С идея за бъдещето - спорт, образование, култура" гр.Сандански със спечелен втори проект по програма "Еразъм+" КД1, сектор "ПОО". Проект "Под небето на Тоскана - иновативни практики в биологичното земеделие и селския туризъм" № 2018-1-BG01-KA102-047311 ще се реализира между Консорциум „Бъдеще за Европа“ и SERRINDFORM SRL - образователен център за професионално обучение – партньор по проекта. Координатор на проекта е Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура” гр.Сандански. Изпълнението на мобилността ще даде възможност на 25 ученици от професионалните земеделски гимназии - ПГСС "Сергей Румянцев"- гр. Луковит, ПГССХТ- гр. Шумен , ПГ по МСС - гр.Разлог, членове на консорциума, да преминат практическо обучение в страна и регион с традиции в биологичното земеделие и селския туризъм – Фивициано и Маса, регион Тоскана, Италия.
Виж още

„Еразъм+“ Проект „Заедно в Италия-успешни практики в биоземеделието и селския туризъм“

Проект „Заедно в Италия – успешни практики в биоземеделието и селския туризъм“ № 2019-1-BG01-KA102-061464 ще се осъществи между национален консорциум с участието на Сдружение „С идея за бъдещето- спорт,образование,култура“ – координатор на проекта, ПГ по МСС гр.Разлог, ПГСС „Сергей Румянцев“- гр. Луковит и ПГССХТ- гр. Шумен и SERINDFORM SRL – приемаща организация. Проектът планира мобилност на 25 ученици от професионалните земеделски гимназии в консорциума – 9 от ПГ по МСС гр.Разлог от специалност „Производител на селскостопанска продукция“, 8 от ПГСС „Сергей Румянцев“- гр. Луковит, 8 от ПГССХТ- гр. Шумен.
Виж още
sdr

Виваком Регионален грант Проект „Мост на мотивацията”

Сдружение "С идея за бъдещето - спорт, образование, култура" с председател Ивелин Терзийски реализира успешно проект "Мост на мотивацията" в Сандански, инициативата бе финансирана от Vivacom Регионален грант. Идеята бе обновяване на стълбите пред Дома на културата чрез тяхното брандиране с цитати на велики личности. Проектът протече през няколко етапа : Етап 1 - Чрез анкета в социалните мрежи, жителите на община Сандански имаха право да дадат свое предложение за цитат. Етап 2 - Доброволци и екип от община Сандански почистиха стълбите. Етап 3 - Поставяне на цитатите. Стойността на проекта е 2395 лв. Екипът на Сдружение "С идея за бъдещето - спорт, образование, култура" благодари на Vivacom Регионален Грант за доверието.
Виж още
20170528_121733_resize

Проект "The Spot"

Сдружение "С идея за бъдещето - спорт, образование, култура" бе партньор за град Сандански в проект „TheSpot” или "Да променим 10 населени места в България“. Координатори на проекта бяха Сдружение "БГ Бъди Активен", а финансиращият орган Фондация "Кока-Кола".
Виж още

Стипендия

Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура” е организатор на конкурс за стипендия „СОНЯ ТЕРЗИЙСКА” за ученици от област Благоевград с постижения в областта на биологията и екологията.
Стипендията е в размер на 500 лв. за десет учебни месеца.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания :
 • Да са ученици от VII до XII клас
 • Отличен успех за предходната учебна година
 • Участие в извънкласни форми в областта на биологията и екологията
 • Завоювани призови места от областни, национални и международни олимпиади и конкурси в областта на биологията и екологията.
Носител на стипендията за изминалата година е Димитър Итев от Гоце Делчев.

Конкурсът за стипендия "Соня Терзийска" ще се провежда всяка година през месец декември.

Спартакиада на директорите

Спартакиада на директорите от СРСНПБ се провежда ежегодно всяка година в гр.Сандански. Участие в събитието вземат директори на училища и детски градини от цялата страна . Участниците участват в следните видове спортове : тенис на маса, шах-мат, спортна стрелба, плуване и табла. Много емоции съпътстваха спартакиадата, а желанието на всички е тя да стане традиция.

Спартакиадата на директорите се провежда всяка година в първото тримесечие.

Контакти

Ивелин Терзийски

Председател

+359894301368, +359888324953


E-mail: ideasec2015@gmail.com