6 учители заминават за Германия за курс по проект № 2021-1-BG01-KA121-VET-000009151

Project „Innovative practical teaching“ Erasmus+
25.05.2022
Успешно завършиха образователните мобилности по проект № 2021-1-BG01-KA121-VET-000009151 в областта на професионалното образование и обучение
01.06.2022
Покажи всички

6 учители заминават за Германия за курс по проект № 2021-1-BG01-KA121-VET-000009151

Общо шестима учители от професионалните гимназии членове на консорциума за мобилност по акредитирания проект по програма „Еразъм+“ № 2021-1-BG01-KA121-VET-000009151, заминават за Германия за участие в обучителен курс.

Структурираният курс е част от заложените дейности по проект в областта на ПОО, Ключова дейност 1 с договор № 2021-1-BG01-KA121-VET-000009151.

Темата на курса е „Представяне на дуалното обучение в образователната система на Германия“. В програмата са включени 5-дневни разнообразни занимания – лекции, презентации, посещение на център за професионална квалификация в град Кемниц, както и посещение и обмяна на опит с училище от град Цвикау.

Избраните участници са :

Преслава Николова и Виктория Йорданова – учители от ПГСС „Сергей Румянцев“ гр.Луковит

Галина Николова и Виктория Крайчева – учители от ПГССХТ гр.Шумен

Елица Петрова и Веселина Калинова – учители от ПГ по МСС гр.Разлог

Периодът на тази дейност по проекта е 11.07.2022-17.07.2022

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.