Успешно приключи втората мобилност по проект „Под небето на Тоскана-иновативни практики в биологичното земеделие и селския туризъм“

Протича втората част от проект „Под небето на Тоскана-иновативни практики в биологичното земеделие и селския туризъм“
09.05.2019
„Аз, досадникът” с участието на Сашо Кадиев гостува в Сандански на 14 юни
28.05.2019
Покажи всички

Успешно приключи втората мобилност по проект „Под небето на Тоскана-иновативни практики в биологичното земеделие и селския туризъм“

Приключи втората мобилност с участието на ученици от ПГСС „Сергей Румянцев“ и ПГССХТ гр.Шумен по проект “Под небето на Тоскана-иновативни практики в биологичното земеделие и селския туризъм” по програма Еразъм+, КД1,сектор „ПОО“.

Образователната мобилност се проведе в периода 4 май-18 май в гр.Фивицано, регион Тоскана, Италия.

Общо 16 ученика от специалностите „Агроекология“ и „Селски туризъм“ взеха участие в практическото обучение в Италия.

По време на обучението учениците имаха възможност да се запознаят със затворения цикъл на производство на биопродукти и всички дейности в едно успешно аграрно стопанство. Проведената практика доведе до усвояване на нови знания и практически умения в сферата на изучаваните професии и най-вече в областта на биоземеделието и агроекологията. Дейностите по проведената практика допринесоха за реализиране на професионален, езиков и междукултурен обмен. Младежите показаха отлични познания в областта на земеделието и растениевъдството, подобриха чуждоезиковите си компетенции и придобиха нов опит, който ще спомогне за бъдещата им реализация на пазара на труда.

Координаторите на проекта Сдружение „С идея за бъдещето-спорт,образование,култура“ гр.Сандански, съвместно с училищата членове на консорциума и партньорите „Serindform Srl“ осигуриха и на вторият поток комфортно пребиваване, богата културна програма, разнообразни и ползотворни практически занятия.

За успешния край на мобилността участниците получиха отлични оценки от своите ментори във фермите, сертификат от Serindform Srl и Europass mobility от Сдружение „С идея за бъдещето-спорт,образование,култура“.

В следващите два месеца до приключването на проекта предстоят дейности по популяризиране на резултатите от него.