СНЦ „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура“ с втори спечелен проект по програма „Еразъм+“

„Еразъм +“ Проект „Иновативни практики в биологичното земеделие и селския туризъм – с идея за бъдещето”
04.12.2018
Нов театрален хит със звездно участие през 2019 в Сандански
17.12.2018
Покажи всички

СНЦ „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура“ с втори спечелен проект по програма „Еразъм+“

cof

Проект „Под небето на Тоскана – иновативни практики в биологичното земеделие и селския туризъм“ ще се реализира между Консорциум „Бъдеще за Европа“ и SERRINDFORM SRL – образователен център за професионално обучение – партньор по проекта.

Координатор на проекта е Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура” гр.Сандански.

Изпълнението на мобилносттите ще даде възможност на 25 ученици от професионалните земеделски гимназии – ПГСС „Сергей Румянцев“- гр. Луковит, ПГССХТ- гр. Шумен , ПГ по МСС – гр.Разлог, членове на консорциума, да преминат практическо обучение в страна и регион с традиции в биологичното земеделие и селския туризъм – Фивициано и Маса, регион Тоскана, Италия

Цел на проекта :

Целта на проекта е учениците да проведат производствената си практика в естествена чуждоезикова среда. Надграждайки знанията си от училище, проектът ще даде на младите хора възможност да разширят познанията си за земеделието и селския туризъм, за начините и процесите за стартиране на производство на селскостопанска продукция, усвояване на модерни технологии и работа с нови механизации в селското стопанство, прилагане на нови форми и усвояване на набор от практически умения в селския туризъм. Участието им в мобилносттите ще формира и развие умения като творческо мислене, предприемчивост, инициативност, упоритост и чувство за отговорност. Една от целите на проекта е споделяне на  практическите особености в прилагане на дуалната система за професионално образование и нейната пригодност в България.

Дейности по проекта :

  1. Дейности по информиране по проекта
  2. Дейности по създаване на критерии за подбор
  3. Дейности по подбор на ученици
  4. Дейности по предварителна подготовка
  5. Дейности по организация на пътуването

1 ПОТОК –  30.03.2019 – 13.04.2019 – период на мобилността

(9 ученици и 1 придружаващ учител от ПГ по МСС гр. Разлог)

2 ПОТОК – 04.05.201918.05.2019 – период на мобилността

(Общо 16 ученици и 2 учители, по 8 ученика и 1 учител от ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит и ПГССХТ гр.Шумен)