Сдружение “С идея за бъдещето-спорт, образование, култура” придоби Акредитация по програма “Еразъм+”

Приключи реализирането на проект „Заедно в Италия – успешни практики в биологичното земеделие и селския туризъм“с № 2019-1-BG01-KA102-061464, финансиран по Програма „Еразъм +“
26.08.2021
Покажи всички

Сдружение “С идея за бъдещето-спорт, образование, култура” придоби Акредитация по програма “Еразъм+”

Сдрружение “С идея за бъдещето – спорт, образование, култура” придоби акредитация по Програма „Еразъм+“ в сектор „Професионално образование и обучение“. Предоставянето на акредитация по програмата потвърждава, че кандидатът е създал дългосрочен план за изпълнение на висококачествени мобилности като част от по-широко усилие за развитие на собствената организация. Този план е наречен „Еразъм план“ и е основна част от кандидатстването за Акредитация по Програма „Еразъм+“.
Сдружението вече 5 години разработва и изпълнява проекти по програма „Еразъм+“ и е с утвърдени позиции сред партньорските организации. Сдружението е координатор на консорциум съвместно с ПГ по МСС – гр.Разлог, ПГССХТ гр.Шумен и ПГСС “Сергей Румянцев” гр. Луковит.
Акредитацията признава качеството на предишните проекти на образователната институция и има за цел да насърчава организации, постигнали резултати с доказано високо качество в подготовката и провеждането на мобилности на обучаеми и персонал в областта на професионалното образование и обучение.