Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура“ придоби акредитация по програма „Еразъм+“

Стипендия „СОНЯ ТЕРЗИЙСКА“ ще се проведе за пета поредна година
16.11.2020
Стипендия „СОНЯ ТЕРЗИЙСКА“ ще се проведе за шеста поредна година
22.11.2021
Покажи всички

Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура“ придоби акредитация по програма „Еразъм+“

Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура“ придоби акредитация по Програма „Еразъм+“ в сектор „Професионално образование и обучение“. Предоставянето на акредитация по програмата потвърждава, че кандидатът е създал дългосрочен план за изпълнение на висококачествени мобилности като част от по-широко усилие за развитие на собствената организация. Този план е наречен „Еразъм план“ и е основна част от кандидатстването за Акредитация по Програма „Еразъм+“.
Сдружението съвместно в консорциум с три професионални гимназии ПГ по МСС гр.Разлог, ПГСС „Сергей Румянцев“ гр.Луковит и ПГССХТ гр.Шумен разработва и изпълнява проекти по програма „Еразъм+“ от 4 години и е с утвърдени позиции сред партньорските организации.
Акредитацията признава качеството на предишните проекти на образователната институция и има за цел да насърчава организации, постигнали резултати с доказано високо качество в подготовката и провеждането на мобилности на обучаеми и персонал в областта на професионалното образование и обучение.
Акредитацията в областта на професионалното образование и обучение предоставя на Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура“ възможността да кандидатства по улеснен начин по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 „Мобилност на обучаеми и персонал в областта на професионалното образование и обучение“ до 2027 г. Участието в бъдещи мобилности ще осигури на бъдещите ползватели, обучаващи се в трите гимназии да придобият уменията, които са им необходими за реализация на пазара на труда и в икономиката, които същевременно им дават възможност да имат активна роля в обществото и да постигнат личностна реализация