Project „Innovative practical teaching“ Erasmus+

Erasmus+: 2021-1-BG01-KA121-VET-000009151
01.02.2022
6 учители заминават за Германия за курс по проект № 2021-1-BG01-KA121-VET-000009151
31.05.2022
Покажи всички

Project „Innovative practical teaching“ Erasmus+

За поредна година IVEM LIFE е проектен партньор на проект по програма Еразъм+, Ключова дейност 1, Образователна мобилност на граждани, сектор ПОО.

Изпращаща организация е Biotehnoloska skola „Sumatovac“ – Aleksinac, Serbia.

Проект „“Innovative practical teaching” e насочен към задоволяване на нуждите на младежите от Biotehnoloska skola „Sumatovac за провеждане на качествена практика в реална работна среда, която ще надгради техните основни професионални знания и компетенции, придобити в училище, за да ги направи по-приспособими към най-новите и модерни тенденции и теми, свързани с дигитализацията на ПОО. Желанието ни е да подпомогнем професионалното развитие на учителите, да обогатим техния преподавателски опит, като въведем в практиката им нови начини и методи на преподаване, приложени в проекта.

Проектът ще се изпълни в периода от 01.09.2021 г. до 30.11.2022 г.

Първата мобилност по проекта приключи успешно.

10 ученика и 2 придружаващи учители от Biotehnoloska skola „Sumatovac“ – Aleksinac практикуваха 2 седмици в периода 04.05.2022-18.05.2022 в две от партньорските фирми на IVEM LIFE – Katarino Farm и Panchev Farm. Мобилността отговаряше на европейските изисквания за качествено професионално образование и започна с въвеждащ семинар, последван от практика в областта агробизнеса, агроекологията, биологичното земеделие, биопроцесите, управлението на персонала, комуникационните умения при работа в екип и лидерство в екип. Участниците участваха във всички производствени процеси на една иновативна ферма тип „затворен цикъл“ – преработка на млечни продукти, приготвяне на био храни, месопреработка, зеленчукопроизводство. Важни дейности на мобилността бяха свързани с дигитализацията в агробизнеса.

В края на мобилността всеки участник получи Certificate of attendance  и Europass mobility, това бяха и инструментите за признаване на резултатите от проекта.

Втората мобилност ще се проведе в края на месец септември.