Вътрешно отчитане на резултатите по проекта в областта на професионалното образование и обучение №2021-1-BG01-KA121-VET-000009151

Завърши курса на тема „Дуална система на обучение в Германия“ по програма Еразъм+
02.08.2022
The second mobility under Erasmus+ project „Innovative practical teaching“ has started
21.10.2022
Покажи всички

Вътрешно отчитане на резултатите по проекта в областта на професионалното образование и обучение №2021-1-BG01-KA121-VET-000009151

На 15.10.2022 година, проектният екип на акредитирания проект по програма „Еразъм“, КД1, сектор ПОО с №2021-1-BG01-KA121-VET-000009151, проведе оценка и вътрешно отчитане на резултатите от проекта.

На събитието присъстваха всички участници в проекта – ръководители на организациите от консорциума, придружаващите учители от проведените мобилности и преподавателите участвали в структурирания курс на тема „Дуална система на обучение в Германия“. Гости на събитието бяха учители от НПГГС „Христо Ботев“ – гр.Велинград.

По време на срещата бяха представени презентации, в които бяха показани постигнатите резултати от дейностите в проекта. Бяха идентифицирани слабости с цел по-нататъшно предприемане на стъпки за тяхното отстраняване и надграждане на постигнатото до тук.

До крайният срок на проекта (30 ноември) в училищата-членове на консорциума ще бъдат провеждани срещи за разпространение на резултатите с цел привличане на бъдещи участници в проекта, част от стратегията за интернационализация на нашия консорциум.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.