Завърши първият етап на проект „With practice to quality organic wine“ по Еразъм+

Предварителен мониторинг във връзка с новия проект по „Еразъм+“ в Италия
17.09.2019
Project „Training makes good professionals“ Erasmus+
24.11.2019
Покажи всички

Завърши първият етап на проект „With practice to quality organic wine“ по Еразъм+

В периода 15.09.2019-29.09.2019, 13 ученика от СОУ Гоце Делчев гр.Валандово, Северна Македония (изпращаща организация) проведоха практическо обучение в Сандански. Обучението бе част от проект „With practice to quality organic wine“ по програма „Еразъм+“.

Екипът на ИВЕМ ЛАЙФ (Приемаща организация) разработи програма за практика в реална работна среда, която бе съобразена с учебния план на участниците и включваше придобиване на опит в иновативна и успешана винарна като Винпром „Дамяница.
Участниците в мобилностите се запознаха с техниките за създаване нови лозови насаждения, с работа с машини в лозарството, подготовка на винарски изби и съдове, приемане и окъчествяване на грозде, работа с машини и съоръжения във винопроизводството, извършване на първична обработка на грозде, производство на различни типове вина, обработване и стабилизиране, организация и управление на лозаро-винарско стопанство.

Като част от културната програма, македонските младежи имаха възможност да посетят по време на почивните дни – Мелник, Рожен и Благоевград.

В последния ден на престоя в България, участниците в мобилността получиха сертификати за успешно практическо обучение издаден от ИВЕМ ЛАЙФ и доумент Europass mobility.

––-

In the period 15.09.2019-29.09.2019, 13 students from SOU „Goce Delchev“ in Valandovo, Republic of  North Macedonia (sending organization) conducted practical training in Sandanski. The training was part of the Erasmus + project – „With Practice to Quality Organic Wine“.

The team of IVEM LIFE (Host Organization) developed a program for practice in a real work environment that was consistent with the participants’ curriculum and included gaining experience in an innovative and successful winery „Damyanitsa“.
The mobility participants were introduced to the techniques for creating new vineyards, working with machines in the viticulture, preparing wineries and containers, receiving and defining grapes, working with machines and equipment in winemaking, performing primary processing of grapes, producing different types of wine, cultivation and stabilization, organization and management of the vineyard.

As part of the cultural program, Macedonian youth had the opportunity to visit during the weekends – Melnik, Rozhen and Blagoevgrad.

On the last day of their stay in Bulgaria, the participants in the mobility received certificates for successful practical training issued by IVEM LIFE LTD and Europass mobility document.