СНЦ „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура“ изпраща двама младежи по проект в Испания

Стартира проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“
13.11.2018
Виваком Регионален грант – Проект „Мост на мотивацията“
30.11.2018
Покажи всички

СНЦ „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура“ изпраща двама младежи по проект в Испания

Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура“ гр.Сандански спечели участие в още един проект, този път като партньорска организация в компанията на 11 организации от Чехия, Италия, Словакия, Полша, Хърватска, Финландия, Австрия, Португалия и Испания. Името на проекта „Enhancing youth’s entrepreneurial mindsets“ и е по програма „Еразъм+“ КД 1 – „Образователна мобилност за граждани“ –  Младежки обмени и

Дейностите включват съвместен 10-дневен тренировъчен курс в Испания и изучаването на  методиката на „Dragon Dreaming“.

Всяка участваща организация ще изпрати по 2-ма младежи, които след  придобиване на новите умения, ще могат да ги прилагат, в ежедневната си бъдеща работа, ще повишат своята мотивация и разширят своите компетентности.

Цели на проекта:
1-Придобиване на нови умения за разработване и внедряване на нови методи за проектиране,
сътрудничество, устойчивост и творчески проекти.
2-Младежите да бъдат пригодни за пазара на труда.
3-Насърчаване участието на млади хора в развитието на техните организации и създаване на икономически и организационни стратегии.