Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура“ обявява конкурс за ученици и младежи от Сандански с успехи в образованието, културата и спорта

Конкурсът за стипендия „Соня Терзийска“ ще се проведе за втора поредна година
01.11.2017
Стартира финалният етап на конкурс „С идея за бъдещето на Сандански“
27.11.2017
Покажи всички

Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура“ обявява конкурс за ученици и младежи от Сандански с успехи в образованието, културата и спорта

Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура” обявява конкурс за награди „С идея за бъдещето на Сандански” за ученици и младежи с принос и успехи в областта на образованието, културата, спорта .
Целта на конкурса е да се отдаде заслужено признание на изявили се млади хора от Сандански, постигнали успехи през 2017 година като по-този начин те да бъдат стимулирани да доразвият своите умения и талант.
Награди за конкурс „С идея за бъдещето на Сандански” ще се връчат за успехи и постижения в следните тематични области:
• Образование;
• Култура и изкуство;
• Спорт;
Условия и реда за извършване на номинациите ще протече три етапа :
ЕТАП 1 – Процедура по номинации – От 10 ноември – 22 ноември.
Номиниране и събиране на всички кандидатури, в който всеки жител на община Сандански може да номинира еднократно младежи и ученици на възраст между 13 г.- 26 г. от нашата община, с високи постижения в областите образование, култура и спорт през последните 12 (дванадесет) месеца.
Номинираните в трите области трябва да отговарят на следните критерии :
• Образование – отличен успех в училище или университет, завоювани призови места на олимпиади, състезания, дейно участие в различни форуми, международни проекти и граждански инициативи.
• Култура и изкуство – участие в развитието на културния живот на община Сандански, подпомагане и развитие на човешките културни ценности, културното многообразие и креативност, опазване и популяризиране на културното наследство, участие в доброволчески инициативи, свързани с фестивали за култура и изкуство.
• Спорт и физическа активност – постигнати успехи и завоювани призови места на регионални, национални и международни първенства, насърчаване на физическа активност сред обществото, добър личен пример.
Номиниращите следва да посочат ясни и убедителни доказателства за ефективен принос на номинирания в съответната тематична област.

ЛИНК КЪМ ЕЛЕКТРОННИЯ ФОРМАТ ЗА НОМИНАЦИЯ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctoe29hhmRDNFzBsCfcfsgKFllX98LjfKoKQbfCgNm5u_Kpw/viewform?usp=sf_link

ЕТАП 2 – Селекционна процедура – от 23 ноември до 25 ноември
Номинираните ще се оценяват от комисия в състав :
• Ивелин Терзийски – Председател на Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура” и инициатор на конкурса.
• Петя Костадинова – Главен експерт в дирекция „Култура” към община Сандански.
• Йорданка Нонева – Директор на дирекция „Стопанска и инвестиционна политика” към община Сандански
• Атанас Атанасов – Журналист и собственик на Sandanski1.com
• Венцислав Айдарски – Изявен спортист от град Сандански, участник в Олимпийските игри през 2016 година.
След направена оценка на номинираните, журито ще класира по 5 номинации от трите области.
ЕТАП 3 – Финален избор и обявяване на резултата – 26 ноември – 3 декември
Финалният избор ще бъде направен чрез ново онлайн гласуване, в който всеки еднократно може да даде своя глас за предпочитания от него участник. Гласуването на гражданите ще продължи до 3 декември, включително. Крайният победител ще бъде определен по точкова система, в която еднаква тежест (50% на 50%) ще имат гласуване на гражданите и оценката на журито.
Резултатите от конкурса на Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура” ще бъдат оповестени на 7 декември 2017 г. на официална церемония в „Интерхотел Сандански“ гр.Сандански.
Призьорите в конкурса ще бъдат удостоени с почетна статуетка, грамота и парична награда.
Пълната информация за конкурса е публикувана на сайта на организацията www.ivemlife.com