Първата фаза от проект „Agribusiness – the road to development“ приключи успешно

Успешно приключи проект „Мост на мотивацията“ в Сандански
25.09.2018
ЗВЕЗДНАТА КОМЕДИЯ „МЪЖЪТ НА ЖЕНА МИ“ НА СЦЕНА В САНДАНСКИ
23.10.2018
Покажи всички

Първата фаза от проект „Agribusiness – the road to development“ приключи успешно

sdr

Успешно приключи първата фаза от съвместния проект „Агробизнес – път към развитие“ по програма „Еразъм+“, „КД1“  между СООУД „Димитър Влахов“- гр.Струмица, Македония (кандидатстваща организация) и ИВЕМ ЛАЙФ ЕООД – гр.Сандански, България (партньорска организация)

Продължителността на престоя на първия поток бе 16 дни, от които 10 бяха работни,  4 бяха културна програма, а 2 дни за пътуване.

Изпълнението на първата част от проекта даде възможност на група от 14 македонски ученици да проведат практически и теоритични занимания в областта на аграрния бизнес на територията на чифлик „Ливади“с. Дамяница. Всеки един от участниците имаше възможност да се запознае с всички процеси от стартиране на производство на селскостопанска продукция до нейната реализация и продажба. В резултат от проекта младежите ще са по-конкуренти на пазара на труда и ще имат по-голяма възможност за успешна бъдеща реализация. В последния ден на престоя в България, участниците в мобилността получиха сертификати за успешно практическо обучение и доумент Europass mobility.

Втората фаза на проекта е планирана за месец април 2019 година.


Successful completion of the first phase of the „Erasmus+“program project „Agribusiness – the road to development, KA1, between SOOUD“Dimitar Vlahov“ -Strumica, Macedonia (applicant organization) and IVEM LIFE – Sandanski, Bulgaria (partner organization)

The duration of the first stream stay was 16 days, of which 10 were working, 4 were a cultural program and 2 days of travel.

The implementation of the first part of the project enabled a group of 14 Macedonian students to conduct practical and theoretical activities in the field of agrarian business on the territory of Livadi Farm,  Damianitsa. Each participant had the opportunity to get acquainted with all processes from the start of production of agricultural production to its realization and sale. As a result of the project, young people will be more competitive on the labor market and will have greater opportunities for successful future realization. On the last day of stay in Bulgaria, mobility participants received certificates of successful practical training and Europass mobility.

The second phase of the project is planned for April 2019.