Сдружение „С идея за бъдещето-спорт, образование, култура“ спечели международен проект
24.08.2017
Проект „Иновативни практики в биологичното земеделие и селския туризъм – с идея за бъдещето”
03.10.2017
Покажи всички

Проект „The Spot“

Проект „The Spot

Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура“  бе партньор за град Сандански  в проект „TheSpot”  или „Да променим 10 населени места в България“. Координатори на проекта бяха Сдружение „БГ Бъди Активен“, а финансиращият орган  Фондация „Кока-Кола“.
Целта на проекта бе да се преобразят 10 градски пространства в различни градове в България, което да ги превърне в предпочитано от младите хора място за дейности на открито. Проектът протече в три етапа.

Проектът  има за цел да помогне на местните организации да бъдат създадени социални пространства, които ще се ползват от тяхната общност за години напред. Това включва:

 • подобряване на градската среда
 • инвестиране в нови и различни места, които отговарят на нуждите на местните общности
 • изграждане и поддържане на партньорски взаимоотношения между Общината, НПО сектора и младите хора
 • изграждане на капацитет на въвлечените групи (участие в обучения)
 • активно въвличане на младите хора от идеята до реализацията на “The Spot” – даване на възможност и поле за изява на техните таланти, способности и силни страни
 • самоучастие на гражданите в изграждането на социалното пространство – с цел устойчивост и отговорност за неговото опазване
 • позитивно медийно и обществено внимание към дейностите на Общината и НПО сектора

 

Проектът  “The Spot”  е възможност за:

 • активно въвличане на младите хора в създаването на социално пространство за самите тях – даване на възможност и поле за изява на техните таланти, способности и силни страни. Участието на гражданите в изграждането на социалното пространство ще осигури устойчивост и отговорност за неговото опазване.
 • изграждане и поддържане на партньорски взаимоотношения между общината, НПО сектора и младите хора.
 • изграждане на капацитет на въвлечените групи (участие в обучения).
 • позитивно медийно и обществено внимание към дейностите на Общината и НПО сектора.

Начало на проекта: 01/01/2017
Край на проекта: 31/12/2017

С финансовата подкрепа на Coca-Cola Foundation

Галерия