Над 300 души придобиха квалификация след обучения на ИВЕМ ЛАЙФ

Каталог на добри практики от проект по програма „Еразъм+“
16.07.2018
Проект „Мост на мотивацията“ навлиза във финален етап
29.08.2018
Покажи всички

Над 300 души придобиха квалификация след обучения на ИВЕМ ЛАЙФ

sdr

В последните два месеца над 300 учители от цяла България се включиха съвместни обучения на „ИВЕМ ЛАЙФ“ и „ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“. Всички участници получиха и по 1 квалификационен кредит, съгласно Наредба № 12  от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Част от темите на обученията бяха :

  1. Акценти в ДОС за приобщаващо образование. Подкрепа за равен достъп до качествено образование и за развитие на потенциала на всяко дете и ученик.
  2. Повишаване на мотивацията за учене. Методи за създаване на положителна перспектива.
  3. Когнитивно развитие в училищна възраст.
  4. Агресия и агресивно поведение при децата.
  5. Работа с електронни ресурси в образованието.
  6. Внедряване на облачните технологии като средство за решаване на образователни задачи.
  7. Бърнаут. Стратегии за справяне със синдрома „Бърнаут“.
  8. Изграждане на лидерски умения. Овладяване на аудиторията.
  9. Развиване на ключови социални умения. Силата да убеждаваш и да владееш своите и чуждите емоции. Комуникативни способности.

Ако и Вие се интересувате от обучителната програма на „ИВЕМ ЛАЙФ“ и „ИВЕМ ЕДЮКЕЙШЪН“, то може да ни пишете на :

ivemlife2014@gmail.com