Каталог на добри практики от проект по програма „Еразъм+“

Първи успешен проект на СНЦ „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура“ по програма „Еразъм+“
18.06.2018
Над 300 души придобиха квалификация след обучения на ИВЕМ ЛАЙФ
17.07.2018
Покажи всички

Каталог на добри практики от проект по програма „Еразъм+“

Проект „Иновативни практики в биологичното земеделие и селския туризъм – с идея за бъдещето“, 2017-1-BG01-KA102-035766 , съфинансиран от програма „Еразъм+“ , КД1, сектор „ПОО“е във финален етап. Крайната дата на проекта е 31 юли.

На 8 юли се проведе и финална среща за популяризиране на проекта, гости на събитието бяха представители на  професионални училища и организации от цяла България, които запознахме с целите и постигнатите резултати от мобилностите.

Всеки един от гостите получи комплект материали.

В тази връзка бе създаден и каталог на добрите практики, в който е поместена информация за протичането на проекта, снимки от практическото обучение на участниците, кратка информация за всички организации-участници в проекта, както и мнения на ученици взели участие в мобилностите.

Линк към електронния формат на каталога –-> katalog na dobri praktiki