Завърши и втората част от проект „Agribusiness – the road to development“

Приключи първата мобилност по проект „Под небето на Тоскана-иновативни практики в биологичното земеделие и селския туризъм“
12.04.2019
Протича втората част от проект „Под небето на Тоскана-иновативни практики в биологичното земеделие и селския туризъм“
09.05.2019
Покажи всички

Завърши и втората част от проект „Agribusiness – the road to development“

sdr

Успешно приключи и втората последна част от съвместния проект „Агробизнес – път към развитие“  между СОУУД „Димитър Влахов“- гр.Струмица, Северна Македония (изпращаща организация) и ИВЕМ ЛАЙФ ЕООД – гр.Сандански, България (партньорска организация)

Продължителността на престоя на втората група бе 16 дни.

Изпълнението на втората част от проекта даде възможност на група от 14 македонски ученици да проведат практически и теоритични занимания в областта на аграрния бизнес на територията на чифлик „Ливади“с. Дамяница. Всеки един от участниците имаше възможност да се запознае с всички процеси от стартиране на производство на селскостопанска продукция до нейната реализация и продажба. В резултат от проекта младежите ще са по-конкуренти на пазара на труда и ще имат по-голяма възможност за успешна бъдеща реализация. Всички участницитеполучиха сертификати за успешно практическо обучение от нашата организация ИВЕМ ЛАЙФ.


Successful completion of the first phase of the „Erasmus+“program project „Agribusiness – the road to development, KA1, between SOOUD“Dimitar Vlahov“ -Strumica, Macedonia (applicant organization) and IVEM LIFE – Sandanski, Bulgaria (partner organization)

The second last part of the project „Agrobusiness – the road to development“ between SOUUD “Dimitar Vlahov“ – Strumica, North Macedonia (sending organization) and IVEM LIFE Ltd – Sandanski, Bulgaria (partner organization)

The duration of the second group stay was 16 days.

The implementation of the second part of the project enabled a group of 14 macedonian students to conduct practical and theoretical activities in the field of agrarian business on the territory of Livadi Farm, Damianitsa. Each participant had the opportunity to get acquainted with all processes from the start of production of agricultural production to its realization and sale. As a result of the project, young people will be more competitive on the labor market and will have greater opportunities for successful future realization. All participants received certificates of successful practical training from our organization IVEM LIFE.