ИВЕМ ЛАЙФ бе проектен партньор в мобилност по програма „Еразъм+” КД1, Мобилност на обучаеми, по проект „From idea to successful agribusiness“- 2016-1-MK01-KA102-021511.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА

Срокът на проектът е с продължителност 12 месеца. Планирани са дейности, които ще бъдат осъществени чрез мобилности, организирани на 2 потока.

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

В образователната мобилност взеха участие общо 30 ученика от специалност „Фермер“ от СОУ „Гоце Делчев“ гр.Валандово, република Македония. Участниците в проекта имаха възможността да придобият нови знания и умения чрез работа в реална работна среда в „Чифлик ливади“ с.Дамяница, община Сандански.

УЧАСТВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ

Кандидатстваща организация :

SOU GOCE DELCHEV (СОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“), ВАЛАНДОВО, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

Приемаща организация :

IVEM LIFE LTD (ИВЕМ ЛАЙФ ЕООД), САНДАНСКИ, БЪЛГАРИЯ
SAM_2352 SAM_2386 SAM_2397DSCN0341

DSCN0353