13.09.2021

Сдружение “С идея за бъдещето-спорт, образование, култура” придоби Акредитация по програма “Еразъм+”

Сдрружение “С идея за бъдещето – спорт, образование, култура” придоби акредитация по Програма „Еразъм+“ в сектор „Професионално образование и обучение“. Предоставянето на акредитация по програмата потвърждава, […]
26.08.2021

Приключи реализирането на проект „Заедно в Италия – успешни практики в биологичното земеделие и селския туризъм“с № 2019-1-BG01-KA102-061464, финансиран по Програма „Еразъм +“

Успешно приключи реализирането на проект „Заедно в Италия – успешни практики в биоземеделието и селския туризъм “ с № 2019-1-BG01-KA102-061289, финансиран по Програма „Еразъм +“. Проект […]