Консорциум проведе финални срещи за споделяне и популяризиране на резултатите от акредитирания проект

The second mobility under Erasmus+ project „Innovative practical teaching“ has started
21.10.2022
„Erasmus+“ №2022-1-BG01-KA121-VET-000059383
05.01.2023
Покажи всички

Консорциум проведе финални срещи за споделяне и популяризиране на резултатите от акредитирания проект

В рамките на акредитирания проект по програмата „Еразъм+“ № 2021-1-BG01-KA121-VET 000009151, КД1, сектор „ПОО“, консорциумът за мобилност с участници : координатор Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура“ гр.Сандански, ПГ по МСС – Разлог, ПГССХТ – Шумен, ПГСС „Сергей Румянцев“ гр.Луковит проведоха финални срещи за споделяне и популяризиране на резултатите от проекта.

На 14 октомври в конферентната зала на ПГ по МСС, учителите Веселина Калинова и д-р Елица Петрова – участници от училището структирирания курс на тема „Дуална система на обучение в Германия“, изнесоха презентация пред свои колеги и ученици, в която представиха видяното и наученото по време на курса в гр.Кемниц, който бе проведен от партньорите FUU-Sachsen.

На 15-ти и 16-ти ноември в ПГСС „Сергей Румянцев“ – Луковит бяха проведени демонстрационни семинари за утвърждаване на придобитите учебни методи за представяне на придобитите умения и компетентности, с участие на бенефициентите на проекта.

На 24-ти ноември в конферентната зала на хотел „Спартак“ в град Сандански, координаторите от Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура“ организираха заключителен семинар за споделяне на опит и впечатления от проведените дейности с представители от други професионални училища и браншови организации. По време на събитието бяха представени участниците, заложените цели, постигнатите резултати, участващите партньори и проведени дейности.

На 25-ти ноември в ПГССХТ – Шумен, учениците-участници и придружаващия учител от гимназията изнесоха презентация пред ученици от 10 -ти и 11-ти клас, пред които споделиха за преживяването в Италия и наученото по време на практическото обучение в фермите в град Маса.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.